info
Thank you for visiting our site!

Hochspannungs-DC-Schütz der Serie ZJQ

ZJQ10

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 10A 450Vdc

ZJQ30

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 30A 450Vdc

ZJQ50

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 50A 450Vdc

ZJQ100

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 100A 450Vdc

ZJQ135

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 135A 450Vdc

ZJQ150

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 150A 450Vdc

ZJQ200

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 200A 450Vdc

ZJQ250

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 250A 450Vdc

ZJQ300

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 300A 450Vdc

ZJQ350

Bemessungsbetriebsspannung: 12~450Vdc
Nennsteuerkapazität: 350A 450Vdc

Schick uns eine Nachricht